11721139_807176982722993_201655089_n

فقط خیالم تو را میداند تو را می فهمد چه بی هوا سرم شلوغ است چه با غصه دلم ضربان قلب را مینوازد با تو که باشم دلم حوس میکند همیشه بمانی … خواب های من شیرین است یا خیالهای واهی تو را داشتن میان این همه واژه خواستن …[…]

خیال دور