40

کبوتر از لانه بیرون می آید ، نگاهش می افتد به کودک و کمی بدون ترس می نشیند روی شاخه ای نزدیک تر کودک می خندد – هوا بهاری است دختر خندان سلام هوا این دم آخر اسفند نزدیک نو بهاران زیباست لای موهای پریشانت اسپند دود کن به مادرت[…]

کبوتر سپید