2

وبگردها

120362-Antonio_Caparo

من بودم و یک صفحه خالی از خودم
با لبی شاد ،
چشمهایی براق ،
حرفهای پس نگاه …!
من بودم و یک صفحه ی شلوغ پر از آدمها
آی وبگردهای دنیای بی ریا
می شود شعری برایم بخوانید….!

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟