3

شعر سپید

122624-12525638_947803471993676_601925588377176546_o

کاغذ های دفترم را با شعر خط خطی و مچاله میکنم
هر از گاهی دلتنگ که می شوم
شعر هایم را می آورم توی این اتاق تاریک
و برای شما شعر سپید میخوانم

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟