10

تا سپیده

7200345372nd-wind-2013_450px

در آغوش این آسمان تاریک مهتاب باش
که خورشید انعکاس نور چشمان تو ست
مردم این شهر دلگیر همه خواب میبینند
که بیداری طلوع خورشید فرداست
در آغوش این آسمان تاریک …
تو هر کجای آسمان هستی
برایم مهتاب باش
روزهای پریشانم به این معناست
که این تنهایی تمام من میشود
و من به دوباره دیدنت زندگی میکنم
هر شب تا سپیده به رویای تو بیدارم

…/
نویسنده : سیده پریسا میرنظامی ” پری مثل

دیدگاهی دارید؟