2

بار دلتنگی

122625-14022255_1080599652027424_2607699761714319220_n-1

بار دلتنگی ام از روی دوشم افتاده توی کوچه ی شما
می گوید مردم کوچه انعکاس نور چشمهایشان مات شده
و لبخندشان درخشش دندان نمای همیشگی را ندارد
سلام و احوالپرسی ها خیلی سطحی و بی تعارف و گذراست
می گویم اینها را می بینی …!
می بینی …! بار تنهایی چقدر برای یک نفر می تواند زیاد باشد
می گوید تو همیشه اینطور دلتنگ بوده ای …!
به چشمهایش خیره میشوم که سالها عمیق خوابیده اند و بیدارند
انگار برای سالهای بیقراری من لبخند می زند
دلم به لبخندش دوباره رنگ می گیرد
بار دلتنگی ام را نصف و نیمه جمع میکنم
او با آخرین نگاهش رد پای رفتنم را دنبال میکند …

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی
عکس از دوست هنرمند فرشید ٱقام علی (پارسی) / ارکستر سمفونیک گیلان / رشت

دیدگاهی دارید؟