6

اول اسم من و آخر فامیلی تو

fx2i_001

دال
واو
سین
ت دو نقطه
و ت اول حرف تو –
دارم …
مرا بیار از سر کلمه
از ت دو نقطه چسبیده به واو
مرا کنار اسم خودت جا بده
اول اسم من و اخر فامیلی تو
این طور میشوم کامل
این طور میشوم نیمه دیگرخودم و نیم دیگر از ت , و
…/

نویسنده و شاعر : پریسا میرنظامی “پری مثل ”

دیدگاهی دارید؟